Главная » 2013 » Июль » 7 » СТОСУНКИ ДО ШЛЮБУ – ДО ЧОГО ВОНИ ПРИВОДЯТЬ?
17:20
СТОСУНКИ ДО ШЛЮБУ – ДО ЧОГО ВОНИ ПРИВОДЯТЬ?

сексуальная жизнь, СТОСУНКИ ДО ШЛЮБУ, аборт, гипотит С, как шейки, телебачення, сексСьогоднішню тему я безпо­милково назву одною із самих ак­туальних тем молодіжного життя. Сьогодні ми поговоримо про "це". Про сексуальні стосунки, зокрема до шлюбу.

Про секс пишуть, говорять, складають вірші. Секс присут­ній в кінофільмах. Здається, секс пронизав усі сфери нашого жит­тя. Можливо, немає ніякої про­блеми у сексуальному житті? Виповнилось 16 чи 17 років — бери і починай. Але насправді у сексу­альному житті приховано дуже ба­гато проблем. І не знаючи повної картини про "це" - ти, юначе, ти, молода дівчина, можеш прийма­ти невірні рішення, з наслідками яких прийдеться доживати віку.

Сподіваюсь, ви знаєте гру "Пазли", де з маленьких фрагмен­тів складають загальну картину. Кожен із нас має якесь поняття, чи, скажімо, певну картину про "це". Але я хотів би, щоб ми мали не частинку картини, а бачили її пов­ністю. І зваживши всі плюси і мі­нуси сексуального життя до шлю­бу, приймали ті чи інші рішення.

Сьогодні я хочу нагадати, що говорить про "це" телебачення. Що говорить про секс попкуль-тура. Що говорять журнали, ро­весники і навіть експерти. І саме важливе: що думає про сексуальне життя до шлюбу Сам Бог.

Без телебачення ми, мабуть, не мислимо життя. Ми любимо диви­тися різні фільми. Хтось полюбляє фантастику. Хтось любить отри­мувати адреналін від фільмів жа­хів. Комусь приємні бойовики і так далі, але молодіжні серіали типу "Район Мелроуз" дуже популярні серед підлітків і молодих людей.

Хочу звернути увагу на те, що у більшості подібних фільмів пи­танню сексу приділяють багато часу. Більшість героїв того чи ін­шого серіалу часто змінюють сво­їх сексуальних партнерів. І нав­паки, мабуть ми давно не бачи­ли фільм, в якому б йшлася мова про те, що секс до шлюбу - це не зовсім правильно. Я особисто не пригадую за останніх 5-7 років жодного фільму, де молодь утри­мували б, застерігали б від сексу­ального життя до шлюбу.

Хтось скаже: "Не вірю, що телебачення настільки серйоз­но впливає. Я просто отримую за­доволення, просто відпочиваю". Послухайте: якби телебачення не впливало на ваш світогляд, якби воно не мало настільки грандіоз­ного і потужного впливу на люд­ську свідомість, невже рекламодав­ці платили б сотні тисяч доларів за рекламу? Знаєте, чому величезні кошти вкладають в телерекламу? Тому що вона спрацьовує. Тому що вона дає хороші результати.

У 1983 році світ побачив фільм "Опасньй б." ...Скажу лише одну річ: на протязі всього фільму головний герой з'являється в особ­ливих окулярах. Насправді нічого особливого в тих окулярах немає. Класичні чорні окуляри, колись дуже модні. Особливо в 60-х роках. В таких окулярах співав колись ві­домий біт-квартет "Секрет". В та­ких окулярах на свої реклами зні­мались різні групи і багато інших акторів музикантів. Справа в тому, що після виходу цього фільму про­даж цих окулярів зросла на десять тисяч відсотків. Хтось мені після цього скаже, що телебачення не має впливу?

Телебачення говорить про секс. Навіть одна із найбільш по­пулярних передач була "Про це". Одна із найбільш рейтингових пе­редач на російському та україн­ському телебаченні торкалась пи­тань сексу. Більшість фільмів і пе­редач говорять, що сексуальне жит­тя до шлюбу, як правило, - норма.

А що говорить иоп-культура? "Про це" співають. "Про це" зні­мають відеокліпи. 9 із 10 кліпів мають сексуальні сцени. Або від­повідні сцени, які збуджують сек­суальні почуття. Навіть, на мою думку, дуже поміркована, хоро­ша співачка Таісія Повалій в своє­му кліпі до пісні "Губьі твои альїе" використовує ідею лесбійського кохання. Я не знаю, що вона хоті­ла сказати цією піснею. Не знаю, що в цьому кліпі роблять дві жін­ки, які то обіймаються, то цілу­ються. Просто хочу сказати, що поп-культура пронизана питанням сексу. Вона підбурює до раннього сексуального життя.

Про що пишуть найбільш по­пулярні журнали і газети, які чи­тає молодь? Там безліч статей "Про це". Там безліч рекомен­дацій, які стосуються "цього". Редакція подібних журналів спо­нукає молодь бути обережними в питаннях сексу. І знаєте, яким чи­ном? Через використання презер­вативів. "Користуйтеся презерва­тивами!" - пишуть вони. Колись в нашій країні була приватизація; а зараз, на мою думку — сама справ­жнісінька презерватизація.

А твої друзі, ровесники? Мабуть, більшість із них "пробу­вали це".

Якби ми жили у Британії, то по відношенню до нас були б справедливі наступні цифри: лише 8% дівчат в Великобританії вихо­дять заміж незаймані. Лише 7% хлопців одружуються, не маючи сексуальних стосунків до шлюбу.

Отже, більшість молодих лю­дей до шлюбу "пробують це". Мабуть, багато хто із твоїх ровесни­ків має чималий сексуальний досвіт. Можливо, хтось із них говорить: "Ти ще не пробував? Можливо, з то­бою щось негаразд?" Дуже важко, відчуваючи подібний тиск, прийма­ти правильні рішення. Адже нам не хочеться виділятися. Нам хочеться бути, як усі. Нам не хочеться, щоб на нас тикали пальцем і каза­ли: "Біла ворона".

Телебачення говорить, що секс до шлюбу — нор­мально. Поп-культура спону­кає чим раніше цим займати­ся. Журнали дають рекомен­дації використовувати пре­зервативи і бути обережни­ми. Ровесники говорять, що це — норма, що давно потріб­но це почати. Адже це класно.

Цікаво: що говорять екс­перти, люди науки, психоло­ги, спеціалісти в питаннях сексу? Багато хто з них в уні­сон твердять, що починати сексуальне життя до шлюбу - добре. І знаєте чому? Тому що, кажуть вони, після сексу­ального досвіду юні стають більш впевнені в собі, дола­ють певний комплекс непов­ноцінності. Починають біль­ше поважати і любити себе.

Дехто із подібних "спе­ціалістів" кажуть: і не думайте одружуватись, не попробувавши "це" до шлюбу. А раптом ви сек­суально несумісні? Отже, є "спеціалісти", які твердять, що ви обов'язково маєте попробувати сексуальне життя до шлюбу, зби­раючись виходити заміж за того юнака чи одружуватись на тій дів­чині. А раптом після того, як ви створите сім'ю, переконаєтесь, що не підходите в дуже тонкій сек­суальній сфері? Так можливо це правда? Так можливо, пробувати і наліво і направо, підходимо ми один одному, чи ні?

Приблизно рік тому в газе­ті "Факти" я читав велику стат­тю, в якій піднімались проблеми сексуальних відносин у сім'ї. Так ось, дійсно існує сексуальна не­сумісність. Автор статті, відомий

сексопатолог на всю Україну, зая­вив: на його думку виявлена сама основна причина сексуальної не­сумісності. Знаєте, що це? Можли­во, малий сексуальний досвід? Можливо те, що молоді люди не пробували "це" до шлюбу? Зовсім ні. Він сказав, що на його думку, основна причина сексуальної не­сумісності - егоїзм партнерів у сі­мейному житті. Це любов лише до себе, бажання отримати задоволен­ня собі в першу чергу, а не бажання робити приємне партнеру. Егоїзм приводить до сексуальної несуміс­ності.

 

На вашу думку, більшість українських дівчат і хлопців, які вирішують одружитись, пробують "це" до шлюбу, чи ні? Мабуть, так. Соціологи говорять, що найбіль­ша кількість розлучень стається у перші два роки сімейного життя. Чуєте? Приблизно 80% усіх розлу­чень випадають на перші два роки сімейного життя.

Про що це говорить? Більшість цих пар пробували "це" до шлюбу. Так чому ж вони розлучуються? Чому не можуть разом жити?

Я погоджуюся з думкою, що секс у сімейному житті відіграє важливу роль. Але не секс є осно­вою щасливого шлюбу, міцної сім'ї. Молодь може добре розбиратись у питанні сексу, зовсім не розбира­ючись у тому, як будувати справді глибокі і міцні взаємини у шлюбі.

Телебачення, поп-культура, журнали, ровесники, навіть екс­перти говорять, що немає нічого поганого, якщо в років 16, 17, 18 ти спробуєш "це".

Цікаво, а що ж про "це" го­ворить Бог, Творець неба і землі, Твій і мій Творець?

"А тіло не для розпусти, а для Господа" (1 Коринтян 6:13).

"тікайте від розпусти" (1 Коринтян 6:18).

"А розпуста та нечисть і усяка зажерливість нехай на­віть не згадується між вами, як личить святим. Знайте ж, що жодний розпусник чи нечис­тий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому та Божому Царстві" (Ефесян 5:3).

"Отож: умертвіть розпусту, нечисть, при­страсть " (Колосян 3:5).

"Воля Божа, щоб ви бе­реглися від розпусти" (1 Солунян 4:3).

"Нехай буде у всіх чес­ний шлюб та ложе непороч­не, а блудників та перелюбів судитиме Бог " (Євреїв 13:4). Як сильно відрізняється Божа думка від загальноприй­нятої! Бог дуже категорично ставиться до сексу до шлюбу. Бог проти сексу? Зовсім ні. Бог створив нас, Він же і наділив нас сексуальністю. Він вклав в кожного з нас сек­суальний потяг, сексуальні почуття. Але в Божому задумі - щоб ти, я, всі ми отримува­ли сексуальне задоволення тільки у шлюбі. Все, що стосується сексу до шлюбу, в очах Божих - це зле. Це порушує Його задум, Його план.

Чому? Можливо, Бог проти того, щоб молоді люди мали задо­волення? Мали радість? Мали уті­ху? Можливо, Бог проти того, щоб вони гарно проводили час? Боже, чому Ти настільки категорично проти сексу до шлюбу?

Я назву лише кілька причин. По-перше, це СНІД. Майже 40 мільйонів у 2000 році. Скільки їх на теперішній час, ВІЛ-інфікованих людей, ми не знає­мо. Одна легковажна зустріч, один легковажний сексуальний зв'язок може поставити хрест на твоєму майбутньому. СНІД, який не роз­бирається, молодий ти чи старий, вчений чи без освіти. СНІД, який

ввів в могилу мільйони людей і медики вважають, що через кілька років саме ця хвороба буде першою причиною смертності на землі.

Але якби не було навіть СЩДу, більшість медичних журна­лів та газет писали б про інші хво­роби, з якими медицина давно про­грала бій. Знаєте, які це хвороби? Ті, що передаються статевим шля­хом. Скорочено: ХПСШ. їх май­же ЗО. Дуже різних. Назву лише 5 основних, найбільш поширених: гонорея, хламідіоз, вірус папіло­ми людини, вірусний гепатит, гені-

тальний герпес. Всі вони достатньо небезпечні не лише для твого орга­нізму, але й для твого сексуального партнера, для твоїх дітей.

Зокрема хламідіоз — основна причина дитячої сліпоти у краї­нах, що розвиваються. Більшість діток, які на сьогодні сліпі, тільки по тій причині не бачать, що їхня мама під час вагітності була хвора на хламідіоз.

Гонорея. Цю хворобу зна­ють більшість молодих хлопців і дівчат. Хоча би чули про неї. Але мало хто знає, що гонорея може привести до безпліддя. В 50% дівчат ця хвороба проходить без-симптомно. Дівчина може навіть не підозрювати, що вона хвора. Вступаючи в сексуальні стосунки, вона передає хворобу без бажання зробити хлопцю зле. Ця дівчина не знає, що одного дня медики їй можуть сказати: "Ви ніколи не зможете народити дитину".

Вірусний гепатит С. Мова не йде про хворобу "Боткіна". Вірусний гепатит має кілька форм. Так ось одна із них передається статевим шляхом. Це дуже жахли­ва і неприємна хвороба, яка приво­дить до серйозного пошкодження печінки, навіть до смерті.

А що до вірусу папіломи, то багато медиків погоджуються, що можливо він є основною причи­ною ракових захворювань ший­ки матки у жінок. У всякому разі

в 90% захворювання раку шийки матки діагностувалася ця хвороба. Третя причина, чому Бог на­стільки категоричний по відно­шення сексу до шлюбу. Дівчині 14 років. її хлопцеві -17. Вона зава­гітніла. Скажіть: чи готові вони до народження дитини? Єдине сло­во, яке вони гарно навчилися ви­мовляти, звертаючись до сво­їх батьків: "Дай!" Чи готовий цей юнак, якому 17, стати справжнім батьком? Виховувати свою дити­ну? Піклуватися про свою сім'ю? Ця небажана вагітність, раннє на­родження дитини може постави­ти хрест на їх бажанні досягну­ти гарної освіти, а в майбутньому -  кар'єри.

Є ще один мінус сексуально­го життя до шлюбу. Хлопець може сказати: "Іди і роби аборт!" Аборт

-  це не видалити зуб. Навіть не видалити гланди. Це набагато складніша операція. Приблизно у 80% випадків перший аборт закін­чується ускладненнями для жін­ки. У 50% випадків перший аборт закінчується певними психоло­гічними розладами. Ускладнення можуть бути різними: від звичай­них запальних процесів до тазо­вого абсцесу, навіть сепсису, тоб­то зараження крові. "Це" може за­кінчитись безпліддям. "Це" може закінчитись розривом стінки мат­ки. "Це" може закінчитись пош­кодженням кишечника. І так далі, і так далі. І це все аборт.

Одного разу під час молодіж­ного спілкування до нас прийшла записка: "Скажіть, будь ласка, чому після того, як я "переспав" зі своєю дівчиною, я зненавидів її?"

Послухайте, дівчата! Мож­ливо, ви думаєте, що через секс зможете втримати хлопця, який вам приємний, якого ви кохає­те? Але інколи замість серйоз­них і глибоких взаємин, секс приведе до розривів та розчару­вань. Можливо, після "цього" він почне менше тебе поважати, по-справжньому любити, серйозно сприймати? Не секс зміцнює вза­ємини.

Є єдиний рецепт безпечного сексу. Знаєте, що це? - Утримання від сексуального життя до шлю­бу. Чому? Тому що Сам Бог про­ти сексу до шлюбу. Чому? Тому що дуже часто "це" закінчуєть­ся або СНІДом, або хворобами, що передаються статевим шля­хом, або ранньою вагітністю, або абортом, або просто розривом від­носин. Бог не бажає, щоб ти ро­бив невірні рішення, з наслідка­ми яких доведеться жити. У Бога є добрий план для тебе, твоєї май­бутньої сім'ї.

Так, утримання від сексу до­рого коштує. Але розпуста коштує ще дорожче.

В закінчення дозвольте поба­жати вам бути у меншості. Так, так, у меншості. Адже менша кіль­кість молоді вважають, що кра­ще до шлюбу зачекати з сексом. Однак це саме правильне та саме мудре рішення. Я бажаю бути вам у цій меншості.

Станіслав

Грунковський, Київ

Просмотров: 385 | Добавил: dfg1112 | Теги: СТОСУНКИ ДО ШЛЮБУ, сексуальная жизнь, аборт, секс, гипотит С, телебачення, как шейки | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: